Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja sivujen käyttökokemus olisi mahdollisimman hyvä. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla.
Skip to content
Menu
Ammattilaisille Kuluttajille Koulutukset Potilaan parhaaksi -blogi Steripolar Uutiset Yhteystiedot

Kun välitämme huomisesta

Ympäristö, jossa elämme, on meille tärkeä. Pyrimme ottamaan huomioon ympäristönäkökulman kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa, niin yrityksen sisäisissä toiminnoissa kuin asiakkaille tarjottavissa ratkaisuissa.

Edellytämme myös kumppaneiltamme ympäristöä kunnioittavaa toimintaa. Olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristölainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä muita sitovia velvoitteita. 

Toimintamme on ISO 14 001 -ympäristösertifioitua.

Ympäristöpolitiikkamme

Ympäristöpolitiikkamme päätavoitteet ovat:

  • Pyrimme minimoimaan syntyvän jätteen määrää sekä toimistolla että varastossa ja huolehdimme jätteiden asianmukaisesta kierrätyksestä.
  • Otamme ympäristönäkökulman huomioon hankinnoissamme ja investointipäätöksissä panostaen sähköisiin järjestelmiin.
  • Pyrimme vähentämään ympäristölle aiheutuvaa rasitusta ajoneuvo-, matkustus- ja kokouspolitiikallamme.
  • Pyrimme toimittajavalinnoissamme valitsemaan yhteistyökumppaneita, jotka huomioivat ympäristötekijät valmistuksessaan ja materiaalivalinnoissaan.
  • Tuotteita ja palveluita valikoidessamme yhtenä valintakriteerinä on ympäristön kuormittavuus ja pyrimme valitsemaan tuotteita kestävän kehityksen näkökulmasta.
  • Arvioimme markkinoille tuomiemme tuotteiden ja menetelmien koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.
  • Pyrimme tuomaan markkinoille ratkaisuja, joiden avulla voimme tukea myös asiakkaidemme ympäristöystävällistä ajattelua.
  • Osallistumme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa avoimeen keskusteluun siitä, miten voimme yhdessä tehdä ympäristön kannalta kestävämpiä valintoja.

Huomioimme tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset

Arvioimme kaikkien markkinoille tuomiemme
tuotteiden ja menetelmien koko elinkaaren aikaiset
ympäristövaikutukset. Tuotteen elinkaaressa
on useita kohtia, joihin vaikuttamalla voimme
minimoida ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Tuotteen kerta- tai monikäyttöisyys ei ole ainoa tuotteen ympäristöystävällisyyttä määrittävä tekijä. Usein kertakäyttöiset tuotteet ovat terveydenhuollossa parempi vaihtoehto esimerkiksi potilasturvallisuuden kannalta. Terveysteknologian innovaatioilla ja ratkaisuilla voidaan vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta myös välillisesti. Uusilla ratkaisuilla voidaan esimerkiksi potilashoito siirtää leikkausosastolta
poliklinikalle tai potilas voi toteuttaa hoidon tai seurannan jopa kotonaan. Myös ennaltaehkäisy
ja sitä edesauttavat ratkaisut ovat yksi erittäin merkittävä tekijä ympäristöhaittojen minimoimisessa.