Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja sivujen käyttökokemus olisi mahdollisimman hyvä. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla.
Skip to content
Menu
Ammattilaisille Kuluttajille Outlet Koulutukset Potilaan parhaaksi -blogi Meistä Uutiset Meille töihin Yhteystiedot Pyydä tarjous

Tietosuojaseloste, rekrytointi

Tämä on Steripolarin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 14.2.2024. Viimeisin muutos 14.2.2024.

1

Rekisterinpitäjä

Steripolar Oy
Sinimäentie 8 B
02630 Espoo
09-417 606 00
steripolar@steripolar.fi

2

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viveca Lindqvist
viveca.lindqvist@steripolar.fi
050 387 2435

3

Rekisterin nimi

Steripolar Oy:n rekrytointirekisteri

4

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on uuden henkilön rekrytointi:
–      hakemusten käsittely
–      soveltuvuuden arviointi
–      henkilövalintaan liittyvä yhteydenpito
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietoja käsittelevät Steripolar Oy:n työsuhteiset, rekrytointiin osallistuvat henkilöt ja tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijat.

5

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Tunnistetiedot:
–       nimi
–       yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
–       hakijan koulutustiedot
–       hakijan aikaisempi työkokemus
–       hakijan kielitaito, IT-taito sekä muu haettavaan tehtävään liittyvä osaaminen
–       työtehtävätoiveet
–       palkkatoive
–       hakuun liittyvät dokumentit (esim. CV, hakemuskirje)
 
Kerättävänä tietona voi olla myös muu tehtävään liittyvä olennainen tieto, jonka hakija on luovuttanut.
Tiedot säilytetään rekisterissä enintään yhden (1) vuoden ajan hakupäivästä alkaen ellei työnhakija toisin pyydä.

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Erillisellä suostumuksella tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisilta asiantuntijoilta (kuten soveltuvuusarviot).

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekrytointiprosessiin voi kuulua soveltuvuusarviointeja tai muita asiantuntija-arviointimenettelyitä. Näissä tilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa prosessiin osallistuville asiantuntijoille ja tietoja voidaan käsitellä asiantuntijoiden toimesta Euroopan unionin alueella tai sen ulkopuolella.  

Muutoin rekisterin tiedot sijaitsevat EU:n alueella eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään pilvipalvelimilla,niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa sekä vastaanottaa henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavissa olevassa muodossa ja siirrättää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, olethan yhteydessä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön.